21.04.2022
Vào lúc 13giờ 30 ngày 18 tháng 03 năm 2022 Chi đoàn Bệnh viện Da liễu Đồng Tháp tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2024.

     Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Việt Tân – Phó bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Minh Trí – Bí thư đoàn cơ sở Sở Y tế, cùng các đồng chí, đoàn viên Bệnh viện Da liễu.

     Thông qua Đại hội, Đoàn chủ tịch báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ qua; Xây dựng mục tiêu, phương hướng, chương trình, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2022 - 2024; Kiểm điểm, đánh giá vai trò lãnh chỉ đạo của tập thể Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2022.

     Trong nhiệm kỳ 2019 - 2022, Ban chấp hành chi đoàn đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống và pháp luật cho đoàn viên, thực hiện tốt các phong trào hành động thanh niên, học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Việt Tân – Phó bí thư Chi bộ và đồng chí Trần Minh Trí – Bí thư đoàn cơ sở Sở Y tế, Ban chấp hành chi đoàn sẽ cụ thể hóa các nội dung thành những việc làm cụ thể, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

     Đại hội đã thảo luận đi đến thống nhất một số nội dung quan trọng, bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2024, gồm 05 đồng chí giữ các chức danh như sau:

1. Đ/c Mai Hoài Nam                

Bí thư

2. Đ/c Nguyễn Minh Hiếu              

Phó bí thư

3. Đ/c Trần Quang Nghĩa                

Ủy viên

4. Đ/c Trần Lê Phương Thảo                

Ủy viên

5. Đ/c Phạm Hoàng Kim Châu               

Ủy viên

 

Số lần đọc: 117
Quang Nghĩa - BVDL
Tin liên quan