19.12.2018
Chức năng nhiệm vụ:

a) Tiếp nhận cấp cứu và điều trị nội trú cho người bệnh.

b) Tiếp nhận, hỗ trợ chuyển giao chuyên môn kỹ thuật của tuyến trên.

c) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực thẩm mỹ ngoại khoa, nội khoa theo quy định của Nhà nước.

d) Phục hồi chức năng cho bệnh phong bị tàn tật, giúp hòa nhập cộng đồng.

e) Thực hiện một số phẫu thuật thẩm mỹ như: phẫu thuật thẩm mỹ vùng mặt, phẫu thuật da, thẩm mỹ nội khoa theo danh mục chuyên môn kỹ thuật đã được Sở y tế phê duyệt.

f) Tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý chăm sóc người bệnh theo quy định.

g) Thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật và quy chế bệnh viện; xây dựng quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh da liễu, quy trình kỹ thuật về chuyên môn; kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh.

h) Phối hợp nghiên cứu khoa học và tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ cho điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý, tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên.

i) Phối hợp với khoa Dược – Cận lâm sàng, phòng tổ chức – hành chính lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh. Kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.

j) Định kỳ sơ kết, tổng kết hoạt động của khoa và công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo lãnh đạo Bệnh viện.

k) Thực hiện công tác chuyên môn theo quy chế Bệnh viện.

Các bộ phận:

+ Điều trị nội trú.

 

Số lần đọc: 467
BS Huy - Bệnh viện Da liễu Đồng Tháp