19.12.2018
Chức năng nhiệm vụ:

a)Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các xét nghiệm và thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho Bệnh viện trong công tác phòng, chống và điều trị bệnh da liễu trên địa bàn của tỉnh.

b) Lấy mẫu để xét nghiệm  và bảo quản các xét nghiệm; gửi tuyến trên theo đúng qui định.

c) Tổng hợp dự trù thuốc, vật tư, hóa chất, các trang thiết bị và cấp phát thuốc, hóa chất, vật tư theo kế hoạch đãđược phê duyệt.

d) Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát, đánh giá các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về xét nghiệm, dược tại khoa và mạng lưới da liễu tuyến dưới.

đ) Triển khai thực hiện các dịch vụ xét nghiệm, thuốc về phòng, chống bệnh da liễu theo quy định của pháp luật.

g) Mua thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế thực hiện theo quy định của pháp luật.

Các bộ phận:

+ Bộ phận Dược:

+ Bộ phận xét nghiệm:

 

Số lần đọc: 304