15.05.2019
Đoàn chủ tịch đã điều hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2019 , phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022, và Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2019.

    Thực hiện điều lệ đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được sự thống nhất của Chi bộ Bệnh viện và Đoàn cơ sở Sở Y tế Đồng Tháp. Vào lúc 13giờ 30 ngày 04 tháng 4 năm 2019 Chi đoàn bệnh viện Da liễu tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022. Nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2022 và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có:

   - Đồng chí Phạm Thị Nga     - Chi ủy viên Chi bộ bệnh viện

   - Và 20/23 đoàn viên tham dự Đại hội.

   Đoàn chủ tịch đã điều hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2019 , phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022, và Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2019. Đại hội đã thảo luận đi đến thống nhất một số nội dung quan trọng. Đại hội đã được tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Thị Nga Chi ủy viên Chi bộ về nôi dung báo cáo cũng như phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

    Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2022 gồm 05 đồng chí giữ các chức danh như sau:

   1. Đ/c Nguyễn Ngọc Hiểu                 - Bí thư Chi đoàn

   2. Đ/c Mai Hoài Nam                        - Phó bí thư Chi đoàn

   3. Đ/c Nguyễn Đỗ Hoàng Thân        - Ủy viên BCH

   4. Đ/c Trần Quang Nghĩa                 - Ủy viên BCH

   5. Đ/c Trần Lê Phương Thảo           - Ủy viên BCH

 

Số lần đọc: 285
Phan Long Hồ - BVDL