19.12.2018
Chức năng nhiệm vụ:

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khám và điều trị ngoại trú cho bệnh nhân đến khám tại phòng khoa. Chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho người bệnh.

b) Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật (khám, chẩn đoán, điều trị, quản lý và theo dõi), tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân, y đức và các yếu tố liên quan đến bệnh da liễu.

c) Quản lý thông tin, tổng hợp số liệu về tình hình dịch bệnh da liễu đến khám tại khoa

d) Làm đầu mối triển khai, thực hiện các hoạt động có liên quan đến khoa.

đ) Tổ chức, thực hiện khám, chữa bệnh theo yêu cầu của người bệnh.

Các bộ phận:

+ Bộ phận tiếp nhận bệnh.

+ Bộ phận khám bệnh ( Da, STI, phong)

+ Bộ phận điều trị kỹ thuật cao.

+ Bộ phận chăm sóc da thẩm mỹ.

 

Số lần đọc: 640
BS Huy - Bệnh viện Da liễu Đồng Tháp