Trong buổi sinh hoạt báo cáo viên trình bày cần phải thận trọng khi sử dụng thuốc trong điều trị một số bệnh về da cho đối tượng trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú vì các đối tượng trên là một trong những đối tượng cần chú ý đặc biệt khi sử dụng thuốc.
Ngày 31 tháng 03 năm 2019 Bệnh viện Da liễu sinh hoạt khoa học kỹ thuật tháng 3 năm 2019.