Cập nhật thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon.
Thuốc giảm đau và những lưu ý quan trọng khi sử dụng
QUYẾT ĐỊNH 5631/QĐ-BYT CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG BỆNH VIỆN”
Chủ đề: Sai sót trong sử dụng thuốc và biện pháp đề phòng
Chủ đề: Nâng cao chất lượng công tác theo dõi và báo cáo Phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại Bệnh viện.