Thông qua ứng dụng, cơ quan quản lý nhà nước có thể nắm bắt và phản hồi thông tin đối với những phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; hoặc có thể thông tin, cảnh báo một số vấn đề cấp thiết đến người dân… góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính quyền số, phục vụ người dân và doanh ...
Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận, xử lý và trả lời các yêu cầu, thắc mắc hoặc phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp